28 listopada br. odbędzie się dyżur konsularny w Kuopio
Posted by

28 listopada br. odbędzie się dyżur konsularny w Kuopio

Dyżur konsularny w Kuopio

 

W dniu 28 listopada br. odbędzie się dyżur konsularny w Kuopio. Dyżur będzie miał miejsce w godzinach 10.00–13.00 w siedzibie Konsula Honorowego RP w Kuopio (Sepänkatu 1 – wejście przez wewnętrzny dziedziniec, drugie piętro).

Ze względów technicznych (brak możliwości pobrania odcisków palców) podczas dyżuru konsularnego nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dla osób powyżej 12 roku życia. Będzie możliwe natomiast przeprowadzenie innych spraw i uzyskanie informacji w sprawach konsularnych.

Na dyżur przyjmowane będą osoby wcześniej zapisane. W celu zgłoszenia zamiaru przyjścia na dyżur prosimy o przesłanie do dnia 27 listopada br. do godz. 12.00 wiadomości na adres helsinki.konsul@msz.gov.pl wraz z podaniem rodzaju załatwianej sprawy i wskazaniem preferowanej godziny spotkania.

Wszelkie opłaty konsularne należy wnieść przelewem na konto Ambasady RP: Nordea Bank, FI66 1210 3000 1000 63. W trakcie spotkania interesanci będą proszeni o okazanie papierowego potwierdzenia dokonania wpłaty. Podczas dyżuru nie będzie możliwości uiszczenia opłaty gotówką.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwienia poszczególnych spraw znajdują się na stronach Ambasady RP w zakładce Informacje konsularne. Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące najczęściej wykonywanych czynności konsularnych:

Czynność

Wymagane dokumenty

Paszport dla osoby do 12 roku życia, która już posiadała polski paszport

 

 

 

– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,

– dotychczasowy paszport dziecka i paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),

– 1 zdjęcie biometryczne dziecka,

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 42,09 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii).

Wpisanie urodzenia dziecka w Finlandii do polskiego rejestru  stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)

 

 

 

 

– wniosek o wpisanie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),

– dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców (do wglądu),

– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,

– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło;

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR (lub 110 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia)

Wpisanie małżeństwa zawartego w Finlandii do polskiego rejestru stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)

 

 

 

 

– wniosek o wpisanie małżeństwa (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/3d84b7f7-2b07-4915-ad41-ce9a017256c6:JCR),

– dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków (do wglądu),

– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane małżonków i imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa opatrzony apostille;  w przypadku braku ww. danych konieczne jest dodatkowo złożenie certyfikatu zawarcia małżeństwa (vihkimistodistus);

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR

(lub 110 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego certyfikatu zawarcia małżeństwa)

Pierwszy paszport dla dziecka (do 12 roku życia) – całość sprawy wraz z wpisaniem urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego i tłumaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,

– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),

– 1 zdjęcie biometryczne,

– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,

– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło;

– wniosek o wpisanie urodzenia dziecka do polskiego rejestru stanu cywilnego

(http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 122,09 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii)

lub 152,09 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia

Pierwszy paszport dla dziecka (do 12 roku życia) oraz paszport tymczasowy na czas oczekiwania – całość sprawy wraz z wpisaniem urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego i tłumaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,

– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),

– 2 kolorowe zdjęcia biometryczne,

– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,

– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło,

– wniosek o wpisanie urodzenia dziecka do polskiego rejestru stanu cywilnego

(http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 144,18 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii)

lub 174,18 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia

Zaświadczenie stwierdzające, że można zawrzeć małżeństwo za granicą

 

 

 

 

– wniosek (https://www.msz.gov.pl/resource/693304df-7307-4521-af24-af84bc3cbbc4:JCR),

– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),

– odpis polskiego akt urodzenia (jeśli dana osoba jest kawalerem lub panną) lub polskiego aktu małżeństwa z wzmianką o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieważności (jeśli pozostawała wcześniej w związku małżeńskim),

– dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku obywatela polskiego – zaświadczenie o stanie cywilnym; w przypadku obywatela fińskiego – wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności),

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

 

– wniosek (https://www.msz.gov.pl/resource/cb8acdcf-0492-479a-b8e0-e6237a2cfee5:JCR),

– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),

–  potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

(dotyczy głównie osób, który przed 1.01.1999 otrzymały zezwolenie konsula RP w Helsinkach na zmianę obywatelstwa na fińskie)

 

 

 

– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/089c5edf-31ca-4c02-83db-877b597be4a7:JCR),

–  dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo  (do wglądu),

– dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nastąpiła ona po wydaniu przez konsula zezwolenia na zmianę obywatelstwa, tj.  wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający aktualne i poprzednie nazwisko opatrzony apostille,

– wskazany jest wcześniejszy kontakt z konsulatem w celu sprawdzenia, czy w archiwum zachowała się decyzja konsula o zezwoleniu na zmianę obywatelstwa na fińskie,

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 40 EUR (oraz dodatkowo za ewentualne tłumaczenie składanych dokumentów dotyczących zmiany nazwiska – 30 EUR za każdy dokument).

Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie

 

 

– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),

– dokument, na którym ma zostać złożony podpis; złożenie podpisu następuje w obecności konsula,

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie daty okazania dokumentu

 

 

– paszport lub dowód osobisty  (do wglądu),

– dokument, którego dotyczy czynność;

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem

 

 

– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),

– dokument, którego dotyczy czynność, wraz z jego kserokopią;

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Przekazanie dokumentu do Kraju drogą urzędową w celu zachowania terminu

 

 

– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

– dokument, którego dotyczy czynność;

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 20 EUR

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wraz z przekazaniem do właściwego sądu

 

 

 

– oświadczenie złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wg szablonu: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/326328d8-1139-41b6-af52-c4a689a3afc4:JCR  – złożenie podpisu następuje w obecności konsula,

– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

– zezwolenie sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego – jeśli czynność dotyczy dziecka,

– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego – osobiste stawiennictwo

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

2 0 339 17 Listopad, 2015 Finlandia, Kalendarium, News, Polityka Listopad 17, 2015

Dodaj komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.