Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą - pobyt

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą – pobyt
Posted by

Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą – pobyt

Legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej

 

Wiza

Cudzoziemiec, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, może ubiegać się o wizę do Polski na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz podstawowego zestawu dokumentów niezbędnego do uzyskania wizy, w konsulacie RP należy złożyć dokumenty, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, na przykład, wpis do KRS, potwierdzoną notarialnie umowę spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.

Uwaga: wiza do Polski nie może być wydana w związku z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że cudzoziemiec udowodni swój zamiar i uzasadni konieczność wyjazdu do Polski. W takim wypadku, to konsul będzie decydował, czy przedstawione dowody są wystarczające, aby wydać wizę.

Warto wiedzieć: w przypadku spółki, którą należy zarejestrować w CEIDG, wniosek o rejestrację można złożyć przez Internet – czyli rejestracja nie wymaga fizycznej obecności osoby w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec przebywa za granicą i zamierza prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, ale nie posiada jeszcze podstawy pobytu w Polsce (wizy, zezwolenia na pobyt), może on założyć firmę przez Internet i po otrzymaniu wpisu do CEIDG złożyć wniosek do konsulatu polskiego w swoim kraju pochodzenia o wydanie wizy na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, iż taka osoba może prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie 4 spółek: spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy (czyli móc prowadzić inne formy działalności gospodarczej niż wymienione powyżej cztery rodzaje spółek), cudzoziemiec musi posiadać odpowiednią podstawę pobytu w Polsce.

Uwaga: Warto pamiętać, że zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę może różnić się w zależność od urzędu konsularnego. Dlatego przed złożeniem wniosku o wizę zalecany jest kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji, co do dokumentów uzupełniających, niezbędnych do uzyskania wizy.
Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec przebywający w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Uwaga: Cudzoziemcy, ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uwaga: Cudzoziemiec, wykonujący lub zamierzający wykonywać pracę w utworzonej przez siebie spółce musi wykazać, że działalność tej spółki jest lub będzie korzystna dla gospodarki polskiej (czyli na przykład przyczynia się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy) i przedstawić potwierdzające to dokumenty. W praktyce istotnym kryterium potwierdzającym ten fakt jest udokumentowane zatrudnianie przez cudzoziemca w swojej spółce przynajmniej dwóch obywateli polskich.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

1 0 553 10 marca, 2015 News, Prawo 10 marca, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.