Dismantling borders in the Baltic region - seminarium

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dismantling borders in the Baltic region – seminarium
Posted by

Dismantling borders in the Baltic region – seminarium

Seminarium poświęcone polskim doświadczeniom z funkcjonowania małego ruchu granicznego

 

W dniu 1 grudnia br. odbyło się przygotowane przez Ambasadę RP w Helsinkach we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Helsińskiego seminarium Dismantling borders in the Baltic region: Polish experiences with the local border traffic (LBT) agreements.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach aktywności Ambasady RP związanej z polską prezydencją w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jednym z celów długoterminowych RPMB jest usuwanie barier utrudniających kompleksowy i zrównoważony rozwój regionu bałtyckiego. Mały ruch graniczny (MRG) stanowi odrębny reżim bezwizowy, funkcjonujący na niektórych granicach zewnętrznych strefy Schengen, który umożliwia osobom zamieszkującym w obrębie określonej strefy przygranicznej wjazd i pobyt na terytorium drugiego państwa przez liczbę dni wskazaną w dwustronnych umowach, zawartych między zainteresowanymi państwami. W przypadku Polski mały ruch graniczny obowiązuje na granicach z Ukrainą (od 2009 r.) i Federacją Rosyjską (od 2012 r.), zauważalnie przyczyniając się do rozwoju gospodarczego obszarów nadgranicznych i do ożywionej wymiany społecznej i kulturalnej pomiędzy regionami położonymi po obu stronach granicy.

Wydarzenie otworzył chargé d’affaires a. i. Pan Tomasz Kozłowski. W trakcie pierwszej sesji seminarium, zatytułowanej „Mały ruch graniczny – punkt widzenia samorządu terytorialnego” (Local border traffic – regional self government’s point of view) Panie Aneta Brzyska (Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego), Krystyna Wróblewska (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego) i Dorota Skwarek (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego) wygłosiły wystąpienia poświęcone korzyściom odnoszonym przez województwa nadgraniczne oraz społeczności lokalne, wynikającym z funkcjonowania umów o MRG. W kolejnej sesji („Mały ruch graniczny w perspektywie urzędów – jego funkcjonowanie i pomiar” – Local border traffic from an official perspective – its functioning and measuring) reprezentantka Straży Granicznej, Pani Ppłk Dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Pan Marcin Nosal oraz Kierownik Sekcji Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Pan Sebastian Wójcik przedstawili prezentacje poświęcone funkcjonowaniu MRG z punktu widzenia instytucji, które reprezentują, wspominając także o sposobach dokonywania obliczeń związanych z mierzeniem ruchu granicznego i wydatkami ponoszonymi przez osoby przekraczające granicę w ramach MRG. Sesja trzecia („Migracja, integracja, interakcja – mały ruch graniczny w kontekście wzorów migracyjnych i rozwojowych” – Migration, integration, interaction – local border traffic in the context of migration and development patterns) składała się z referatów dwóch ekspertów: Pani Dr Magdaleny Lesińskiej z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pana Martina Barthela z Centrum Studiów Rosyjskich i Granicznych VERA Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Joensuu, poświęconych charakterystyce bieżących tendencji migracyjnych z Europy Wschodniej do Polski oraz rozwoju Przemyśla w kontekście funkcjonowania małego ruchu granicznego.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele innych ambasad, w tym konsulowie akredytowani w Helsinkach, a także reprezentanci niektórych fińskich instytucji.

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

2 0 356 03 grudnia, 2015 Ciekawostki, News 3 grudnia, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.