Dożywianie dzieci w szkole

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dożywianie dzieci w szkole
Posted by

Dożywianie dzieci w szkole

Program „Szklanka Mleka”

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard 430 milionów szklanek mleka. W programie „Szklanka Mleka” bierze udział ok. 2,4 mln dzieci z ok. 14,5 tys. placówek oświatowych.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych, dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

Program „Owoce w szkole”

W ramach programu „Owoce w szkole” udostępniane są:

świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki,
świeże warzywa: marchew, rzodkiewki, papryka słodka,
soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu dzieci nie tylko otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zdrowych nawykach żywieniowych oraz zaletach spożywania owoców i warzyw.

Dotychczasowa ocena realizacji programu „Owoce w szkole” potwierdziła, że program przyczynił się do istotnego wzrostu spożycia owoców i warzyw przez dzieci oraz zwiększenia wiedzy dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania. Program wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz spowodował korzystną zmianę zachowań rodziców dzieci uczestniczących w programie odnoszących się do żywienia dzieci.

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w programie „Owoce w szkole” uczestniczy ponad 10 tys. szkół podstawowych, w których owoce i warzywa spożywa ponad 950 tys. uczniów klas I-III, co stanowi 86 proc. liczby dzieci z grupy docelowej obejmującej 1 105 386.

Dostawy owoców i warzyw są organizowane przez 106 zatwierdzonych dostawców, a 7 zatwierdzonych szkół samodzielnie pozyskuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Przez okres 10 wybranych tygodni semestru każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma po 23 porcje owoców i warzyw, tj. przez 3 tygodnie – po 3 porcje owocowo-warzywne w tygodniu oraz przez 7 tygodni – po 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu.

Stołówka szkolna

Szkoła może zorganizować stołówkę.

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Uczeń lub jego rodzice ponoszą tylko opłatę za tzw.: wsad do kotła, czyli koszt surowców potrzebnych do przygotowania posiłku.

Organ prowadzący szkołę lub upoważniony przez niego dyrektor szkoły, może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Źródło: materiały pochodzą ze strony : rodzina.gov.pl

Fot: freeimages.com

4 0 3605 08 października, 2014 News, Zdrowie 8 października, 2014

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.