Dyżur konsularny w Turku
Posted by

Dyżur konsularny w Turku

W dniach 5-6 października br. odbędzie się dyżur konsularny w Turku.

 

Dyżur będzie miał miejsce:
– w niedzielę 5 października w godzinach 13.30-15.30 (tj. po mszy w języku polskim) w salce parafialnej przy kościele katolickim św. Brygidy, Ursininkatu 15a;
– w poniedziałek 6 października w godzinach 9.00-11.00 w siedzibie Konsula Honorowego RP w Turku, Niuskalankatu 2.

Ze względów technicznych (brak możliwości pobrania odcisków palców) podczas dyżuru konsularnego nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dla osób powyżej 12 roku życia ani wydania paszportu tymczasowego. Będzie możliwe natomiast załatwienie innych spraw i uzyskanie informacji w sprawach konsularnych. Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP będzie możliwe wyłącznie podczas dyżuru poniedziałkowego.

Na dyżur przyjmowane będą osoby wcześniej zapisane. W celu zgłoszenia zamiaru przyjścia na dyżur prosimy o przesłanie do dnia 2 października br. wiadomości na adres helsinki.konsul@msz.gov.pl wraz z podaniem rodzaju załatwianej sprawy i wskazaniem preferowanej daty i godziny spotkania.

Wszelkie opłaty konsularne należy wnieść przelewem na konto Ambasady RP: Danske Bank, FI35 8000 1701 4774 25. W trakcie spotkania interesanci będą proszeni o okazanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Podczas dyżuru nie będzie możliwości uiszczenia opłaty gotówką.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwienia poszczególnych spraw znajdują się na stronach Ambasady RP w zakładce Informacje konsularne. Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące najczęściej wykonywanych czynności konsularnych:

Czynność
Wymagane dokumenty
Paszport dla osoby do 12 roku życia, która już posiadała polski paszport
– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– dotychczasowy paszport dziecka i paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 41,80 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres – w uzasadnionych przypadkach; 35 EUR w przypadku osobistego odbioru paszportu w konsulacie)

Umiejscowienie urodzenia dziecka w Finlandii w polskich księgach stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)
– wniosek o umiejscowienie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/69474b57-9c9c-4cac-896e-343a59e96942:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców (do wglądu),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR

Umiejscowienie małżeństwa zawartego w Finlandii w polskich księgach stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)
– wniosek o umiejscowienie małżeństwa (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/b96836b2-07b0-4e99-bcf0-35085f8d9b65:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków (do wglądu),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR

Pierwszy paszport dla dziecka – całość sprawy wraz z umiejscowieniem urodzenia i tłumaczeniem
– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne,
– wniosek o umiejscowienie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/69474b57-9c9c-4cac-896e-343a59e96942:JCR),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 121,80 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres – w uzasadnionych przypadkach; 115 EUR w przypadku osobistego odbioru paszportu w konsulacie)

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/6e7b5dcb-cf9b-46f1-a26e-ccdcf12bdba1:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość obojga narzeczonych (do wglądu),
– należy znać numer aktu urodzenia,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Przywrócenie obywatelstwa polskiego
(dotyczy głównie osób, który przed 1.01.1999 otrzymały zezwolenie konsula RP w Helsinkach na zmianę obywatelstwa na fińskie)
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/089c5edf-31ca-4c02-83db-877b597be4a7:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (do wglądu),
– dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nastąpiła ona po wydaniu przez konsula zezwolenia na zmianę obywatelstwa, tj. wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane aktualne i poprzednie nazwiska opatrzony apostille,
– wskazany jest wcześniejszy kontakt z konsulatem w celu sprawdzenia, czy w archiwum zachowała się decyzja konsula o zezwoleniu na zmianę obywatelstwa na fińskie,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 40 EUR (oraz dodatkowo za ewentualne tłumaczenie składanych dokumentów dotyczących zmiany nazwiska – 30 EUR za każdy dokument).

Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, na którym ma zostać złożony podpis; złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie daty okazania dokumentu
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność, wraz z jego kserokopią;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Przekazanie dokumentu do Kraju drogą urzędową w celu zachowania terminu
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 20 EUR

Wydobycie polskiego dokumentu stanu cywilnego
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/ee9bee4f-d64c-4305-bff9-469c897c4d4d:JCR, a w przypadku aktu urodzenia z brakiem przypisku o zawarciu małżeństwa: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8187d677-1dd4-4ee2-87a7-4fb3426104e9:JCR),
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wraz z przekazaniem do właściwego sądu
– oświadczenie złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wg szablonu: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/c36d504b-0654-4702-b02b-a081c80808b9:JCR) – złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP – tylko na dyżurze w poniedziałek
– złożenie wniosku za pośrednictwem platformy http://epuap.gov.pl,
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– czynność bezpłatna

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego
– osobiste stawiennictwo

W związku z pełnieniem dyżuru w dniu 6 października br. nie będzie możliwości dokonania w Ambasadzie RP w Helsinkach następujących czynności: poświadczenie podpisu, daty okazania dokumentu lub zgodności kserokopii z oryginałem; potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP.

 

Źródło: Materiały pochodzą ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach

fot: freeimages.com

2 0 492 22 Wrzesień, 2014 Biznes, News Wrzesień 22, 2014

Dodaj komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.