Dyżur konsularny w Turku

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dyżur konsularny w Turku
Posted by

Dyżur konsularny w Turku

W dniach 5-6 października br. odbędzie się dyżur konsularny w Turku.

 

Dyżur będzie miał miejsce:
– w niedzielę 5 października w godzinach 13.30-15.30 (tj. po mszy w języku polskim) w salce parafialnej przy kościele katolickim św. Brygidy, Ursininkatu 15a;
– w poniedziałek 6 października w godzinach 9.00-11.00 w siedzibie Konsula Honorowego RP w Turku, Niuskalankatu 2.

Ze względów technicznych (brak możliwości pobrania odcisków palców) podczas dyżuru konsularnego nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dla osób powyżej 12 roku życia ani wydania paszportu tymczasowego. Będzie możliwe natomiast załatwienie innych spraw i uzyskanie informacji w sprawach konsularnych. Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP będzie możliwe wyłącznie podczas dyżuru poniedziałkowego.

Na dyżur przyjmowane będą osoby wcześniej zapisane. W celu zgłoszenia zamiaru przyjścia na dyżur prosimy o przesłanie do dnia 2 października br. wiadomości na adres helsinki.konsul@msz.gov.pl wraz z podaniem rodzaju załatwianej sprawy i wskazaniem preferowanej daty i godziny spotkania.

Wszelkie opłaty konsularne należy wnieść przelewem na konto Ambasady RP: Danske Bank, FI35 8000 1701 4774 25. W trakcie spotkania interesanci będą proszeni o okazanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Podczas dyżuru nie będzie możliwości uiszczenia opłaty gotówką.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwienia poszczególnych spraw znajdują się na stronach Ambasady RP w zakładce Informacje konsularne. Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące najczęściej wykonywanych czynności konsularnych:

Czynność
Wymagane dokumenty
Paszport dla osoby do 12 roku życia, która już posiadała polski paszport
– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– dotychczasowy paszport dziecka i paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 41,80 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres – w uzasadnionych przypadkach; 35 EUR w przypadku osobistego odbioru paszportu w konsulacie)

Umiejscowienie urodzenia dziecka w Finlandii w polskich księgach stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)
– wniosek o umiejscowienie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/69474b57-9c9c-4cac-896e-343a59e96942:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców (do wglądu),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR

Umiejscowienie małżeństwa zawartego w Finlandii w polskich księgach stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem)
– wniosek o umiejscowienie małżeństwa (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/b96836b2-07b0-4e99-bcf0-35085f8d9b65:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków (do wglądu),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR

Pierwszy paszport dla dziecka – całość sprawy wraz z umiejscowieniem urodzenia i tłumaczeniem
– obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne,
– wniosek o umiejscowienie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/69474b57-9c9c-4cac-896e-343a59e96942:JCR),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 121,80 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres – w uzasadnionych przypadkach; 115 EUR w przypadku osobistego odbioru paszportu w konsulacie)

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/6e7b5dcb-cf9b-46f1-a26e-ccdcf12bdba1:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość obojga narzeczonych (do wglądu),
– należy znać numer aktu urodzenia,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Przywrócenie obywatelstwa polskiego
(dotyczy głównie osób, który przed 1.01.1999 otrzymały zezwolenie konsula RP w Helsinkach na zmianę obywatelstwa na fińskie)
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/089c5edf-31ca-4c02-83db-877b597be4a7:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (do wglądu),
– dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nastąpiła ona po wydaniu przez konsula zezwolenia na zmianę obywatelstwa, tj. wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane aktualne i poprzednie nazwiska opatrzony apostille,
– wskazany jest wcześniejszy kontakt z konsulatem w celu sprawdzenia, czy w archiwum zachowała się decyzja konsula o zezwoleniu na zmianę obywatelstwa na fińskie,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 40 EUR (oraz dodatkowo za ewentualne tłumaczenie składanych dokumentów dotyczących zmiany nazwiska – 30 EUR za każdy dokument).

Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, na którym ma zostać złożony podpis; złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie daty okazania dokumentu
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność, wraz z jego kserokopią;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Przekazanie dokumentu do Kraju drogą urzędową w celu zachowania terminu
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 20 EUR

Wydobycie polskiego dokumentu stanu cywilnego
– wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/ee9bee4f-d64c-4305-bff9-469c897c4d4d:JCR, a w przypadku aktu urodzenia z brakiem przypisku o zawarciu małżeństwa: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8187d677-1dd4-4ee2-87a7-4fb3426104e9:JCR),
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wraz z przekazaniem do właściwego sądu
– oświadczenie złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wg szablonu: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/c36d504b-0654-4702-b02b-a081c80808b9:JCR) – złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR

Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP – tylko na dyżurze w poniedziałek
– złożenie wniosku za pośrednictwem platformy http://epuap.gov.pl,
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– czynność bezpłatna

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego
– osobiste stawiennictwo

W związku z pełnieniem dyżuru w dniu 6 października br. nie będzie możliwości dokonania w Ambasadzie RP w Helsinkach następujących czynności: poświadczenie podpisu, daty okazania dokumentu lub zgodności kserokopii z oryginałem; potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP.

 

Źródło: Materiały pochodzą ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach

fot: freeimages.com

2 0 580 22 września, 2014 Biznes, News 22 września, 2014

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.