Dyżur konsularny w Mariehamn na Wyspach Alandzkich

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dyżur konsularny w Mariehamn na Wyspach Alandzkich
Posted by

Dyżur konsularny w Mariehamn na Wyspach Alandzkich

Dyżur konsularny na Wyspach Alandzkich

 

W dniu 6 listopada br. odbędzie się dyżur konsularny w Mariehamn / Maarianhaminie (Wyspy Alandzkie). Dyżur będzie miał miejsce w godzinach 15.30-17.00 w pomieszczeniu biurowym GE-kontoret (Norra Esplanadgatan 4B, Mariehamn).

Ze względów technicznych (brak możliwości pobrania odcisków palców) podczas dyżuru konsularnego nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dla osób powyżej 12 roku życia. Będzie możliwe natomiast przeprowadzenie innych spraw i uzyskanie informacji w sprawach konsularnych.

Na dyżur przyjmowane będą osoby wcześniej zapisane. W celu zgłoszenia zamiaru przyjścia na dyżur prosimy o przesłanie do dnia 5 listopada br. do godz. 12.00 wiadomości na adres helsinki.konsul@msz.gov.pl wraz z podaniem rodzaju załatwianej sprawy i wskazaniem preferowanej godziny spotkania.

Wszelkie opłaty konsularne należy wnieść przelewem na konto Ambasady RP: Nordea Bank, FI66 1210 3000 1000 63. W trakcie spotkania interesanci będą proszeni o okazanie papierowego potwierdzenia dokonania wpłaty. Podczas dyżuru nie będzie możliwości uiszczenia opłaty gotówką.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwienia poszczególnych spraw znajdują się na stronach Ambasady RP w zakładce Informacje konsularne. Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące najczęściej wykonywanych czynności konsularnych:

Czynność Wymagane dokumenty
Paszport dla osoby do 12 roku życia, która już posiadała polski paszport – obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– dotychczasowy paszport dziecka i paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne dziecka,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 42,09 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii).
Wpisanie urodzenia dziecka w Finlandii do polskiego rejestru  stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem) – wniosek o wpisanie urodzenia dziecka (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców (do wglądu),
– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR (lub 110 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia)
Wpisanie małżeństwa zawartego w Finlandii do polskiego rejestru stanu cywilnego (wraz z tłumaczeniem) – wniosek o wpisanie małżeństwa (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/3d84b7f7-2b07-4915-ad41-ce9a017256c6:JCR),
– dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków (do wglądu),
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane małżonków i imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa opatrzony apostille;  w przypadku braku ww. danych konieczne jest dodatkowo złożenie certyfikatu zawarcia małżeństwa (vihkimistodistus);
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 80 EUR
(lub 110 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego certyfikatu zawarcia małżeństwa)
Pierwszy paszport dla dziecka (do 12 roku życia) – całość sprawy wraz z wpisaniem urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego i tłumaczeniem – obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 1 zdjęcie biometryczne,
– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło;
– wniosek o wpisanie urodzenia dziecka do polskiego rejestru stanu cywilnego
 (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 122,09 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii)
lub 152,09 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia
Pierwszy paszport dla dziecka (do 12 roku życia) oraz paszport tymczasowy na czas oczekiwania – całość sprawy wraz z wpisaniem urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego i tłumaczeniem – obecność obojga rodziców oraz dziecka, jeśli ukończyło 5 rok życia,
– paszporty lub dowody osobiste rodziców (do wglądu),
– 2 kolorowe zdjęcia biometryczne,
– polski akt małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – ich polskie akty urodzenia,
– wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający dane dziecka oraz rodziców opatrzony apostille; w przypadku gdy dziecko urodziło się w innym miejscu niż podane na wyciągu konieczne jest dodatkowo przedstawienie medycznego świadectwa urodzenia (certificate of live birth) wydanego przez szpital, w którym dziecko się urodziło,
– wniosek o wpisanie urodzenia dziecka do polskiego rejestru stanu cywilnego
 (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/8c6055e8-e3e0-4d5e-8d32-a9a30e68d525:JCR),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 144,18 EUR (z wliczoną wysyłką dokumentu na wskazany adres w Finlandii)
lub 174,18 EUR – w przypadku konieczności przetłumaczenia dołączonego medycznego świadectwa urodzenia
Zaświadczenie stwierdzające, że można zawrzeć małżeństwo za granicą – wniosek (https://www.msz.gov.pl/resource/693304df-7307-4521-af24-af84bc3cbbc4:JCR),
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– odpis polskiego akt urodzenia (jeśli dana osoba jest kawalerem lub panną) lub polskiego aktu małżeństwa z wzmianką o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieważności (jeśli pozostawała wcześniej w związku małżeńskim),
– dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku obywatela polskiego – zaświadczenie o stanie cywilnym; w przypadku obywatela fińskiego – wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności),
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR
Zaświadczenie o stanie cywilnym – wniosek (https://www.msz.gov.pl/resource/cb8acdcf-0492-479a-b8e0-e6237a2cfee5:JCR),
– paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
–  potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR
Przywrócenie obywatelstwa polskiego – wniosek (http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/089c5edf-31ca-4c02-83db-877b597be4a7:JCR),
(dotyczy głównie osób, który przed 1.01.1999 otrzymały zezwolenie konsula RP w Helsinkach na zmianę obywatelstwa na fińskie) –  dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo  (do wglądu),
– dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nastąpiła ona po wydaniu przez konsula zezwolenia na zmianę obywatelstwa, tj.  wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności zawierający aktualne i poprzednie nazwisko opatrzony apostille,
– wskazany jest wcześniejszy kontakt z konsulatem w celu sprawdzenia, czy w archiwum zachowała się decyzja konsula o zezwoleniu na zmianę obywatelstwa na fińskie,
 – potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 40 EUR (oraz dodatkowo za ewentualne tłumaczenie składanych dokumentów dotyczących zmiany nazwiska – 30 EUR za każdy dokument).
Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie – paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, na którym ma zostać złożony podpis; złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR
Poświadczenie daty okazania dokumentu – paszport lub dowód osobisty  (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR
Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem – paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność, wraz z jego kserokopią;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 30 EUR
Przekazanie dokumentu do Kraju drogą urzędową w celu zachowania terminu – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– dokument, którego dotyczy czynność;
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 20 EUR
Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wraz z przekazaniem do właściwego sądu – oświadczenie złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wg szablonu: http://www.helsinki.msz.gov.pl/resource/326328d8-1139-41b6-af52-c4a689a3afc4:JCR  – złożenie podpisu następuje w obecności konsula,
– dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– zezwolenie sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego – jeśli czynność dotyczy dziecka,
– potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 50 EUR
Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego – osobiste stawiennictwo

Równocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie wydawanych przez właściwe władze Wysp Alandzkich dokumentów stanu cywilnego w angielskiej wersji językowej.

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

2 0 397 28 października, 2015 Finlandia, Kalendarium, News 28 października, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.