Nostryfikacja świadectwa w Finlandii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Nostryfikacja świadectwa w Finlandii
Posted by

Nostryfikacja świadectwa w Finlandii

Nostryfikacja świadectwa

 

Na wizytę w celu złożenia wniosku o wydanie poniższego zaświadczenia należy się zarejestrować w systemie e-konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl) w kategorii „Sprawy prawne”.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

Osoby, które uczęszczały do szkoły podstawowej lub średniej w Finlandii i zamierzają kontynuować naukę w Polsce, zobowiązane są do nostryfikacji świadectwa szkolnego lub maturalnego w Kuratorium Oświatowym w Polsce właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w razie braku takiej podstawy – właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której osoba taka zamierza kontynuować naukę. Bliższe informacje na ten temat zamieszczone są na stronach internetowych kuratoriów oświatowych. Ambasada RP nie pośredniczy w procedurze nostryfikacji.

Świadectwa fińskie przedkładane do nostryfikacji powinny zostać zaopatrzone w klauzulę apostille (np. w Maistraatti).

W przypadku ubiegania się o uznanie fińskiego świadectwa za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości konieczne jest wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w Finlandii. Zaświadczenie takie można uzyskać w Ambasadzie RP w Helsinkach.

Osoba ubiegająca się o wydanie powyższego zaświadczenia powinna:

przedstawić do wglądu oryginał lub duplikat świadectwa fińskiego;
wnieść opłatę konsularną w wysokości 30 EUR (poz. 5.04 Taryfy Opłat Konsularnych) i przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty.

Sprawę można załatwić w drodze korespondencyjnej (wymagane jest wówczas dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty konsularnej oraz zwrotu wydatków z tytułu pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej – 7,09 EUR na adres w Finlandii).

Źródło: materiały pochodzą ze strony finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

5 0 740 05 października, 2016 Edukacja, News, Przewodnik 5 października, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.