Ochrona dla cudzoziemców - zmiana polskich przepisów

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Ochrona dla cudzoziemców – zmiana polskich przepisów
Posted by

Ochrona dla cudzoziemców – zmiana polskich przepisów

Zmiana polskich przepisów prawnych o udzielaniu ochrony dla cudzoziemców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi uchwalona przez Sejm 10 lipca 2015 roku ustawa została przesłana do Senatu, który ma 14 dni na zgłoszenie do niej ewentualnych poprawek.

Ustawa zawiera zmiany m.in. w zakresie przepisów dotyczących relokacji i przesiedleń. Celem powyższych zmian było umożliwienie relokacji nie tylko cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy w innym państwie członkowskim, ale i osób, które jedynie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Tak ukształtowane przepisy dotyczące relokacji i przesiedleń umożliwią bardziej elastyczne podejście do powyższych procedur nie tylko w kontekście planowanej relokacji do Polski Syryjczyków i Erytrejczyków z Włoch i Grecji, czy też przesiedlenia uchodźców syryjskich przebywających w krajach sąsiadujących z Syrią, ale i umożliwią przystosowanie krajowych procedur na wypadek wprowadzenia stałego mechanizmu relokacji cudzoziemców wewnątrz UE.
Najważniejsze zmiany:

Definicja relokacji. Dotychczas mówiła ona jedynie o „cudzoziemcach objętych ochroną międzynarodową”, obecnie pojawiła się w niej także kategoria „cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej”. Nie zmieniła się jednak definicja przesiedlenia, co oznacza, iż wciąż powyższej procedurze mogą podlegać jedynie uchodźcy mandatoryjni, czyli cudzoziemcy uznani za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.
Zrezygnowano z obowiązku nadania statusu uchodźcy relokowanym lub przesiedlonym cudzoziemcom.
Zrezygnowano także z obowiązku organizacji misji selekcyjnej poza granicę RP.
Uchylono zapis zobowiązujący do wydanie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcowi podlegającemu przesiedleniu lub relokacji w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Umożliwiono Szefowi Urzędu zwrócenie się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jeszcze przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca.

Z przebiegiem procesu legislacyjnego i prac parlamentarnych, jak również tekstem ustawy przekazanej do Senatu można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Źródło: Urząd do spraw cudzoziemców (http://udsc.gov.pl/obywatel-gov-pl/)
Fot: freeimages.com

0 0 403 20 sierpnia, 2015 News, Prawo 20 sierpnia, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.