Poświadczenie własnoręczności podpisu w Finlandii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Poświadczenie własnoręczności podpisu w Finlandii
Posted by

Poświadczenie własnoręczności podpisu w Finlandii

Poświadczenie własnoręczności podpisu i inne czynności notarialne

 

Na wizytę w celu poświadczenia własnoręczności podpisu lub dokonania innych czynności notarialnych należy się zarejestrować w systemie e-konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl) w kategorii „Sprawy prawne”.

Podstawa prawna:

– art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823, z późn. zm.);

– art. 79-95 i 96-100 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164).

Konsul może wykonać niektóre czynności notarialne, takie jak:

poświadczenie własnoręczności podpisu (lub tuszowego odcisku palca);
poświadczenie zgodności kopii (odpisu, wypisu, wyciągu) z oryginałem;
poświadczenie daty okazania dokumentu, stwierdzenia pozostawania przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa w określonym miejscu.

Czynności notarialne wykonane przez konsula mają moc taką, jak czynności wykonane przez notariusza w Polsce.

Konsul nie poświadcza własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie do wykonania czynności, dla której ważności powinna być zachowana forma aktu notarialnego (np. przeniesienie własności nieruchomości), gdyż takie pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, a bez zachowania tej formy będzie ono nieskuteczne.

Konsul może sporządzić akty notarialne (w tym przyjmować oświadczenia w formie aktu notarialnego) jedynie na podstawie upoważnienia wydanego przez ministra sprawiedliwości na wniosek właściwego do spraw zagranicznych. Procedura otrzymania przedmiotowego upoważnienia jest długotrwała (nawet kilka miesięcy). Alternatywnie warto rozważyć sporządzenie aktu notarialnego przed polskim notariuszem lub – jeżeli będzie to honorowane – przez osobą upoważnioną do działania w charakterze notariusza w Finlandii, a następnie opatrzenie tego aktu klauzulą apostille (obie czynności mogą zostać wykonane w Maistraatti).

Osoba ubiegająca się o dokonanie jednego z powyższych poświadczeń powinna:

stawić się w Ambasadzie RP;
przedstawić do wglądu oryginał dokumentu – jeśli zamierza poświadczyć zgodność fotokopii lub daty okazania – lub złożyć w obecności konsula podpis na dokumencie;
przedstawić do wzglądu ważny dokumenty paszportowy lub dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem;
wnieść opłatę konsularną w wysokości 30 EUR (poz. 6.08 / 6.09 / 6.10 Taryfy Opłat Konsularnych).

W przypadku czynności notarialnych konieczne jest osobiste stawiennictwo w Ambasadzie RP.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

2 0 598 20 marca, 2015 News, Prawo 20 marca, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.