Uchodźcy w polskiej szkole
Posted by

Uchodźcy w polskiej szkole

Uchodźcy w polskiej szkole – dane statystyczne

 

W dniu 1 września 2014 r. zarówno dzieci cudzoziemskie przebywające w ośrodkach dla cudzoziemców jak i mieszkające prywatnie rozpoczęły kolejny rok szkolny 2014/2015.

Według danych z dnia 15.09.2014 r. ogółem 858 cudzoziemców w wieku 6-18 lat przebywających w ośrodkach i mieszkających prywatnie podlega obowiązkowi szkolnemu. Do szkół uczęszcza obecnie 467 dzieci z ośrodków i 206 dzieci mieszkających prywatnie (czyli rodzin, które nie przebywają w ośrodkach, lecz pobierają środki finansowe na wyżywienie i zakwaterowanie we własnych zakresie).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz.1176 ze zm.) w ramach pomocy socjalnej UdSC zapewnia pomoce dydaktyczne i wyprawki dla wszystkich dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych.

W bieżącym roku szkolnym wyprawki dostosowane są do wieku ucznia – dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Transport dzieci z ośrodków do szkół zapewniają samorządy lokalne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach UdSC pokrywa koszty dojazdu do szkół.

We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców z dniem 1września 2014 r. rozpoczęły się zajęcia z języka polskiego realizowane przez osoby wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych. W wielu przypadkach usługę w zakresie nauczania języka polskiego świadczą nauczyciele szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy.

Rolą nauczyciela jest głównie nauka języka polskiego, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wyrównywanie poziomu wiedzy, wzajemne poznawanie odmienności kultur obyczajów oraz bieżąca współpraca ze szkołami służąca monitorowaniu postępów w nauce.

Ilość godzin języka polskiego w ośrodku jest uzależniona od liczby dzieci i wynosi średnio 12 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Zwykle podział obejmuje dzieci w wieku 6 do 9 lat, dzieci w wieku 10 do 15 lat oraz grupę starszej młodzieży i dorosłych.

W miarę możliwości Urząd finansuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Finansowane są głównie zajęcia w klubach sportowych propagujących sztuki walki, basen, a także wycieczki jednodniowe organizowane przez szkoły.

 

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl),
http://www.udsc.gov.pl/Uchodzcy,w,polskiej,szkole,-,dane,statystyczne,2370.html

Fot: freeimages.com

3 0 1292 19 Listopad, 2014 Edukacja, News Listopad 19, 2014

Dodaj komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.