Uchodźcy w polskiej szkole

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Uchodźcy w polskiej szkole
Posted by

Uchodźcy w polskiej szkole

Uchodźcy w polskiej szkole – dane statystyczne

 

W dniu 1 września 2014 r. zarówno dzieci cudzoziemskie przebywające w ośrodkach dla cudzoziemców jak i mieszkające prywatnie rozpoczęły kolejny rok szkolny 2014/2015.

Według danych z dnia 15.09.2014 r. ogółem 858 cudzoziemców w wieku 6-18 lat przebywających w ośrodkach i mieszkających prywatnie podlega obowiązkowi szkolnemu. Do szkół uczęszcza obecnie 467 dzieci z ośrodków i 206 dzieci mieszkających prywatnie (czyli rodzin, które nie przebywają w ośrodkach, lecz pobierają środki finansowe na wyżywienie i zakwaterowanie we własnych zakresie).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz.1176 ze zm.) w ramach pomocy socjalnej UdSC zapewnia pomoce dydaktyczne i wyprawki dla wszystkich dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych.

W bieżącym roku szkolnym wyprawki dostosowane są do wieku ucznia – dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Transport dzieci z ośrodków do szkół zapewniają samorządy lokalne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach UdSC pokrywa koszty dojazdu do szkół.

We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców z dniem 1września 2014 r. rozpoczęły się zajęcia z języka polskiego realizowane przez osoby wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych. W wielu przypadkach usługę w zakresie nauczania języka polskiego świadczą nauczyciele szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy.

Rolą nauczyciela jest głównie nauka języka polskiego, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wyrównywanie poziomu wiedzy, wzajemne poznawanie odmienności kultur obyczajów oraz bieżąca współpraca ze szkołami służąca monitorowaniu postępów w nauce.

Ilość godzin języka polskiego w ośrodku jest uzależniona od liczby dzieci i wynosi średnio 12 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Zwykle podział obejmuje dzieci w wieku 6 do 9 lat, dzieci w wieku 10 do 15 lat oraz grupę starszej młodzieży i dorosłych.

W miarę możliwości Urząd finansuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Finansowane są głównie zajęcia w klubach sportowych propagujących sztuki walki, basen, a także wycieczki jednodniowe organizowane przez szkoły.

 

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl),
http://www.udsc.gov.pl/Uchodzcy,w,polskiej,szkole,-,dane,statystyczne,2370.html

Fot: freeimages.com

3 0 1366 19 listopada, 2014 Edukacja, News 19 listopada, 2014

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.