Zrealizowane projekty z funduszy norweskich - badania naukowe
Zrealizowane projekty z funduszy norweskich – badania naukowe
Posted by

Zrealizowane projekty z funduszy norweskich – badania naukowe

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG.

 

Badania naukowe – Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna – reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej

Celem Projektu jest rozpoznanie związków ekologicznych Czerwonego Bagna, bezpośrednio wpływających na bioróżnorodność torfowisk wysokich i przejściowych. Czerwone Bagno, obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, to jedno z największych zachowanych torfowisk przejściowych Europy Środkowej.

Występuje tu 20 zespołów roślinnych, cały zespół ssaków kopytnych, m.in. łoś, jeleń, populacja wilka oraz ginące w Europie Środkowej i Zachodniej gatunki ptaków drapieżnych czyli orzeł przedni, orlik grubodzioby, gadożer. Obszar czerwonego bagna stanowi najstarszy w Polsce rezerwat poświęcony ochronie torfowisk. Mimo ogromnej wartości przyrodniczej, bogactwa gatunków roślin i zwierząt, obszar Czerwonego Bagna nie został dotychczas metodycznie naukowo udokumentowany i skartowany.

Przedmiotem projektu jest z jednej strony zebranie informacji o tym unikalnym terenie i uzupełnienie systemu informacji przestrzennej BPN, z drugiej zaś rozpoznanie związków ekologicznych decydujących o bioróżnorodności torfowisk wysokich i przejściowych. Określenie związków pomiędzy warunkami wodnymi, glebowymi i zespołami roślinnymi oraz związku pomiędzy roślinożercami kopytnymi a dużymi drapieżcami będzie stanowić podstawę dla wszelkiego typu działań ochronnych.

Rezultaty projektu w postaci raportów, publikacji naukowych, warstw informacyjnych GIS oraz propozycji ewentualnych działań pozwolą na efktywną ochronę unikalnych zasobów przyrodniczych BPN oraz umożliwią bardziej skuteczną renaturyzację zdegradowanych torfowisk wysokich i przejściowych klimatu umiarkowanego. W rezultacie projektu powstanie także film przyrodniczy o Czerwonym Bagnie.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: eog.gov.pl

0 0 382 14 Lipiec, 2015 Ciekawostki, Ekologia, News Lipiec 14, 2015

Dodaj komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.